Výhody stříkané pěnové izolace

 • >> Rychlá aplikace nástřikem, žádné tepelné mosty
 • >> Žádné tepelné mosty ani netěsnosti a vrstvy bez spár.
 • >> Není nutná demontáž stavebního prvku.
        Vhodná pro dodatečné zateplení domů typu Okal apod.
 • >> Dokonale izoluje i bez mechanického ukotvení
 • >> Nezatěžuje konstrukci
 • >> Snadná izolace hůře dostupných míst na střechách
 • >> Dlouhá životnost
 • >> Nízké náklady na údržbu
 • >> Široké spektrum využití
 • >> 4 varianty izolace dle druhu využití
 • >> Zcela vyplní všechny mezery
 • >> úniku tepla a sníží náklady na topení o 40 až 70%

Tabulka tepelných ztrát různých typu materiálu.


>> Chybně aplikovaná pěna nedrží, odpadá z podkladu a drolí se.
>> Vznikají tzv. tepelné mosty a voda v izolaci kondenzuje.

Příklad nekvalitní a špatně aplikované pěny


PUR izolace samozřejmě stěny izoluje, ale díky své neprodyšnosti a vynikající přilnavosti k většině stavebních materiálů slouží i jako těsnění proti hluku. PUR izolacese dá také využít jako univerzální izolace. Na rozdíl od jiných izolačních materiálů (např. skelné vaty). Díky svým jedinečným vlastnostem vede použití PUR izolace k trvalým úsporám energie a ke zdravějšímu bydlení bez plísní.

Jak dlouho se PUR izolace používá?

PUR izolace se používá již více jak 40 let .

Z čeho se PUR izolace vyrábí?

Při výrobě izolační pěny se používají polyoly, které neobsahují formaldehydy ani plyny poškozující ozónovou vrstvu, na rozdíl od jejích levnějších kopií. Stříkaná izolace se skládá z několika miliónů miniaturních komůrek, které jsou vyplněny vzduchem, a tím pádem chrání zdivo před vlhkostí.

Otevřená a uzavřená struktura buněk

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI IZOLAČNÍ PĚNOU S OTEVŘENOU A UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK
Stříkaná izolační pěna nabízí 2 hlavní druhy s otevřenou strukturou buněk a s uzavřenou strukturou buněk. Izolace s uzavřenou strukturou buněk má vyšší hustotu, je difuzně uzavřená ,,nedýchá,, a má větší izolační hodnoty. S tím souvisí také vyšší cena.