Zateplení půdy

Realizace tepelné izolace půdních prostor je jeden s prvích kroků, pokud jste se rozhodli využívat půdu jako obytný prostor. Za pomoci kvalitních izolačních materiálů vytvoříte nejen tepelnou, ale rovněž zvukovou izolační vrstvu. Izolace půdy se vyplatí i v případě, že půdní prostory jsou neobydlené. Zateplením půdy tak zamezíte nemalím únikům tepla z Vaší domácnosti.

ZATEPLENÍ PŮDNÍCH PROSTOR
Mezi hlavní problém při zateplování půdních prostor je vznik plísní ve stropu či podlaze, kde se vysráží vlhkost, protože zateplení půdních prostor vytvoří parozábranu. Za použití stříkané izolační pěny s otevřenou strukturou buněk a s uzavřenou strukturou buněk zamezíte jak únikům tepla, ale také kondenzaci vodních par a následné plesnivění.