Tabulka tepelných ztrát různých typu materiálu.

Výhody stříkané pěnové izolace

Termo-aplikačni s.r.o.

Stříkaná pěnová izolace (SPI) v současnosti disponuje nejvyšším tepelným odporem ze všech používaných materiálů a to více než R-7.0, ve srovnání se skelnou vatou, která má R-3,5. Vyšší hodnota R umožňuje pěně poskytovat větší tepelnou odolnost s menším množstvím materiálu, takže váš domov bude pohodlnější a méně nákladný na vytápění v zimě a chladnější v létě.
>> Rychlá aplikace nástřikem.
>> Žádné tepelné mosty ani netěsnosti a vrstvy bez spár.
>> Při vyplňování stávajících dutin není nutná demontáž stav. prvku.
>> Dokonale izoluje i bez mechanického ukotvení
>> Nezatěžuje konstrukci
>> Snadná izolace hůře dostupných míst na střechách
>> Dlouhá životnost
>> Nízké náklady na údržbu
>> Široké spektrum využití
>> Zcela vyplní všechny mezery

Výhody stříkané pěnové izolace

Termo-aplikačni s.r.o.

>> Dokonalé tepelné izolační vlastnosti bez rizika tepelných mostu.
>> Dvakrát lepší izolant než pěnový polystyren.
>> Nízké statické zatížení nosných konstrukcí.
>> Stálost materiálů. Neusedá, neprověsí se.
>> Vysoká pevnost v tlaku.
>> Nízký koeficient odporu vodních par.
>> Zdravotní nezávadnost.
>> Rychlá návratnost investice
>> Recyklovatelnost.
>> Zamezuje úniku tepla a sníží náklady na topení o 40 až 70%
>> Vhodná pro dodatečné zateplení domů typu Okal apod.